No tens activat JAVASCRIPT al navegador, pots navegar en la nostra web tranquil·lament, però et recomanem que ho activis perquè puguis fer us del Web amb totes les funcionalitats.

Projectes TLC3

Els principis metodològics que defensen l’efectivitat dels projectes de lluita contra l’estigma es componen de quatre característiques recollides en les sigles TLC3: ser local, enfocat a un públic específic, tenir credibilitat a través de la presència de la primera persona i un contacte continuat (Corrigan, 2011).

Adreçat a col·lectius diana: Les experiències d’èxit en la lluita contra l’estigma ens indiquen que no existeix població general, sinó que hem de dirigir la nostra intervenció a col·lectius concrets o segments de la població específics. D’aquesta manera, podem tenir en compte temes de llenguatge, vocabulari, escenari, el tipus d’interacció, per adequar-lo a a ‘QUI’ estem parlant; però també ens centrem en ‘QUÈ’ volem canviar: quins comportaments té aquest col·lectiu que estigmatitzin i com els podem substituir o eliminar.

Local: La lluita contra l’estigma, l’hem de dur a terme de forma local, ja que la realitat i les necessitats solen ser compartides si les segmentem de manera geogràfica: un poble, una regió, una comarca o un barri. Localitzar la nostra intervenció també vol dir involucrar els representants, entitats o actius del propi entorn, per tal de desenvolupar un ajustament molt més acurat a la realitat del públic local a qui ens dirigim.

En primera persona / creïble: El contacte personal amb la primera persona s’ha demostrat particularment essencial, en estratègies antiestigma, enfocades a canviar actituds, comportaments i dificultats de comprensió entre persones. Així doncs, les intervencions de contacte han de ser liderades per la primera persona que tingui experiències discriminatòries relacionades amb el sector al qual pertany el col·lectiu diana i sigui el més similar possible amb el públic a sensibilitzar.  

 

Contacte Continuat: Per a canviar comportaments i actituds, és necessari que el contacte sigui continuat. Una acció puntual pot crear efectes positius en el públic, però és probable que aquests es difuminin amb el temps. És per això que per lluitar contra l’estigma en salut mental, hem de fer un treball continu i constant.

 

PROJECTES I ÀMBITS D’ACTUACIÓ D’OBERTAMENT:

EDUCACIÓ = informació i sensibilització a joves en instituts

Projecte “What’s up! Com vas de salut mental?” – Obertament ofereix material i recursos dirigits a docents i estudiants d’ESO per abordar el tema de salut mental a l’aula.

Des del curs 2015-16 l’estem implementant a desenes d’instituts de Catalunya amb el suport del Departament d’Ensenyament. Els primers resultats de l’impacte del projecte demostren que s’ha reduït l’estigma entre els joves que hi han participat. L’objectiu és implementar-lo en un futur a tots els instituts de Catalunya.

SANITAT = informació i sensibilització a professionals sanitaris

Segons el primer estudi sobre discriminació en salut mental a Catalunya presentat per Obertament el 2016, el 25% de les persones afectades per un trastorn mental s’ha sentit tractada injustament a centres d’atenció primària i hospitals i ha patit discriminació (burles, insults, rebuig, agressions físiques o sexuals) a la Xarxa de Salut Mental.

A partir de 2017 Obertament dissenyarà projectes de sensibilització dirigits al col·lectiu de professionals (metges, infermeres, etc.) per lluitar contra aquesta discriminació.

MERCAT LABORAL = informació i sensibilització a professionals de Recursos Humans

El 62% de les persones amb trastorn de salut mental és a l’atur. Davant d’aquesta situació i per por a perdre la seva feina, el 67% d’aquestes persones oculta el seu trastorn al seu superior i el 79% l'oculta a l’entrevista de feina. Aquesta ocultació no és un acte passiu, implica un gran esforç per part de la persona afectada per dur-la a terme.

Obertament dissenyarà  a partir del 2017, projectes de sensibilització dirigits a professionals de Recursos Humans per informar-los sobre la realitat de viure un trastorn de salut mental i lluitar per la igualtat de drets d’aquestes persones a l’hora de trobar feina i desenvolupar-la.

MITJANS DE COMUNICACIÓ = informació i sensibilització a periodistes

Els mitjans de comunicació són una plataforma potent que informa o desinforma a la ciutadania en funció del tractament que es faci dels temes. Sovint les notícies de persones amb trastorn de salut mental estan lligades a la violència, quan està demostrat que no hi ha una relació directa.

Obertament analitza el tractament estigmatitzador que es fa a les notícies publicades a Catalunya, i ofereix recursos i assessorament a professionals de la comunicació per fer un tractament acurat en els mitjans de la realitat en salut mental.

Carregant, un moment, si us plau