No tens activat JAVASCRIPT al navegador, pots navegar en la nostra web tranquil·lament, però et recomanem que ho activis perquè puguis fer us del Web amb totes les funcionalitats.

Territoris

La lluita contra l'estigma, la discriminació i l'exclusió social és una part important de totes les iniciatives de millora de qualitat de vida en salut. Per la seva naturalesa, Obertament resta al servei de les entitats de salut mental (primera persona, familiars i serveis) per tal d’analitzar, produir i pilotar metodologia de lluita efectiva i amb impacte contra l’estigma. En aquest procés de construcció, esdevé clau la lluita de forma territorialitzada, centrada i vertebrada per les característiques, necessitats i perspectives de cada entorn.

El propòsit de la construcció d’un moviment contra l’estigma s’aconsegueix amb un treball continuat amb i des del territori, amb la contínua investigació i avaluació d’accions efectives, és a dir, amb formació i actualització permanent d’iniciatives arreu del món en aquesta línia i amb l’avaluació continuada d’accions que garanteixin l’efectivitat dels esforços i recursos. D'altra banda, el treball amb les entitats, serveis i institucions és de col·laboració per a un propòsit comú on Obertament aporta metodologies, bàsicament en forma de formacions, assessorament, guies i propostes d’activitats que han estat posades en pràctica i avaluades. 

Per tal de consolidar la lluita contra l’estigma, és indispensable la promoció de lideratges compartits i avançats al nostre territori. En aquest sentit, Obertament es disposa a desplegar, descentralitzar i fer protagonistes de la lluita contra l’estigma i la discriminació, els actors i elements que es conjuren en un entorn concret amb els objectius principals següents:

  • Generar sentiment de pertinença i voluntat d’unir-se activament a la lluita contra l’estigma.
  • Treballar per un model participatiu, autogestionat i relacional de lluita contra l’estigma des dels propis territoris.
  • Construir un moviment fort i cohesionat de lluita contra l’estigma, que defineixi les seves accions sobre la base d’una metodologia clara, basada en l’evidència, amb impacte i amb cultura d’avaluació.

Ens proposem doncs, crear una gran xarxa de lluita contra l’estigma, on amb el treball conjunt amb les campanyes mediàtiques d’Obertament i el treball amb premsa i periodistes, esperem reduir el nivell d’estigma entre la població catalana.

Un cop posades les bases essencials del projecte d’expansió territorial, i per tal d’assolir l’èxit en el procés de creixement de la lluirà contra l’estigma, cal definir uns territoris principals on començar a realitzar una intervenció de manera més estructurada i intensiva.

Per tot això, en els propers anys, iniciarem un suport més intensiu en els territoris següents:

Badalona

Barri de Barcelona

Berguedà

Garraf

Girona

Granollers

Igualada

L'Hospitalet

Lleida

Manresa

Sabadell, Badia, Castellar del Vallès Cerdanyola i Barberà del Vallès

Sant Boi

Sant Cugat

Santa Coloma de Gramenet

Tarragona

Terrassa

Terres de l'Ebre

Urgell-Segarra

Vic

Vilafranca del Penedès

Criteris

Hem seleccionat els territoris seguint els criteris següents, relacionats tots ells amb la maduresa necessària per poder assumir més activament el projecte de lluita contra l’estigma tal i com l’estem plantejant:

  • Voluntat per part del teixit de compromís amb la lluita contra l’estigma.
  • Experiència prèvia en la realització, co-organització d’esdeveniments o accions de lluita contra l’estigma.
  • Col·laboració prèvia amb el projecte d’Obertament (Campanyes de comunicació, formació, esdeveniments, accions, projectes...)
  • Teixit associatiu ric i dimensionat al territori.
  • Moviment en primera persona present i articulat.
  • Aliança sectorial i intersectorial en relació a la Salut Mental, com ara a través de les Taules de Salut Mental.

 

Carregant, un moment, si us plau